Over ons

Op alle transacties zijn de handelsvoorwaarden van HBN 2008 van toepassing gedeponeerd op 5 juni 2008 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te

’s-Gravenhage, onder nr. 42/2008.

Op alle transacties  zijn de verkoopvoorwaarden van Anthos van toepassing, die wij op aanvraag kunnen sturen. De verkoopvoorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk door beide partijen overeengekomen.