Over ons

We hebben een team wat de juiste mix heeft van kennis, vaardigheden en leeftijd. Wij verwachten van al onze medewerkers in het veld:

  • Kennis van 'bomen tot grondbewerking'
  • Vaardigheden van 'toppenzetten tot rooien'
  • Begrijpen dat 'elke boom verschilend is'
  • Collegialiteit, 'Bijspringen, maak er een sport van'
  • Doorzettingsvermogen, 'Lange perioden van het doen van dezelfde werkzaamheden, zoals snoeien.
  • Flexibilteit, 'De zon, de regen en wind bepalen het werkschema'

Iedereen die niet dagelijks op het land werkt, bijvoorbeeld de administratie en verkoop, zal ook helpen op het land wanneer dat nodig is - want de boom is ons product.

Al vele jaren bestaand ons team uit vaste en loyale medewerkers. We zijn een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. We hebben jonge mensen in dienst met een Wajong indicatie en bieden stageplaatsen aan diverse opleidingen.