Diensten

De eikenprocessierups heeft zich in heel Nederland genesteld. Deze rups kan voor ernstige gezondheidsklachten zorgen bij mensen en dieren. De rups heeft nog geen natuurlijke vijanden en daarom is bestrijding noodzakelijk.

Helaas kunnen we tot op heden deze rups niet volledig uitroeien, maar met de juiste kennis, materieel en vakmanschap is beheersing goed mogelijk. Wanneer er geen bestrijding plaatsvindt, kan de rupsenpopulatie in één jaar vervijfvoudigen.

Wij zijn graag uw partner in het bestrijden van processierupsen langs straten en autowegen.

De Jong van Laarhoven is in het bezit van een tractor en nevelspuit en spuitlicentie

‘Bel ons, dan overleggen we samen wat we voor u kunnen betekenen.’