O nás

Na všechny transakce se vztahují obchodní podmínky HBN 2008, které byly uloženy 5. června 2008 úředníkem soudu u Okresního soudu v Den Haagu, pod č. 42/2008.
 

Na všechny transakce se vztahují prodejní podmínky Anthos, které vám na požádání zašleme. Není-li vzájemně písemně dohodnuto jinak, budou prodejní podmínky druhé strany výslovně odmítnuty.