O nás

Naše stromy a rostliny jsou nejen trvanlivě pěstovány, ale navíc jsou i zdravé a odolné.

Tedy dvojitá trvanlivost!

Od roku 2005 se řadíme mezi první pěstitele v Nizozemsku v odvětví trvanlivého pěstování s eko-značkou  “Milieukeur”. Naše pracovní metody dle zákonných požadavků o životním prostředí přispívají k jeho zlepšování a požadavky této eko-značky, týkající se pracovních podmínek, příspívají k tomu, aby pracovní prostředí naší firmy bylo bezpečné, čisté a příjemné.   

Eko-značka Milieukeur je spolehlivá

Inspekce a certifikace je prováděna dle evropské normy  (ISO / IEC 17065: 2012) pod dohledem Rady pro akreditaci. Dvakrát ročně se podřizujeme kontrole nezávislou akreditační společností.

Testy na aplikaci povolených ochranných přípravků na malé porosty jsou prováděny akreditovanými laboratořemi na základě registrací, předkládáním nákupních účtenek a zdroje reziduí ISO17025.   

website Mileukeur - English